Sterfte door complicaties na allogene stamceltransplantatie neemt snel af
Open

In het kort
26-01-2011
Cynthia Huisman

Waarom dit onderzoek?

Infecties, graft-versus-hostziekte (GVHD) en orgaanschade aan lever, nieren en longen zorgen voor een hoge mortaliteit na allogene stamceltransplantatie. De laatste jaren is de zorg om deze complicaties te voorkomen, dan wel te behandelen, sterk verbeterd. Hierbij dient gedacht te worden aan minder intensieve conditioneringsschema’s, frequenter gebruik van ...