Allogene stamceltransplantatie na niet-myeloablatieve conditionering: gunstige ervaringen bij 21 hoogrisicopatiënten met een hematologische maligniteit behandeld in het Universitair Medisch Centrum Utrecht

Onderzoek
E.J. Petersen
H.L. Lokhorst
L.F. Verdonck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2328-32
Abstract

Samenvatting

Doel

Resultaten beschrijven van allogene stamceltransplantatie na niet-myeloablatieve conditionering bij hoogrisicopatiënten met een hematologische maligniteit.

Opzet

Prospectief en descriptief.

Methode

In het Universitair Medisch Centrum Utrecht werden 21 patiënten met verschillende hematologische maligniteiten in een vergevorderd stadium van hun ziekte behandeld met allogene stamceltransplantatie na niet-myeloablatieve conditionering. De patiënten waren ofwel jonger dan 55 jaar en kwamen wegens comorbiditeit niet in aanmerking voor standaard allogene stamceltransplantatie, of waren 55-70 jaar; zij moesten kunnen beschikken over een HLA-identieke familiedonor of over een donor bij wie 1 antigeen-‘mismatch’ aanwezig was. Zij werden behandeld met een combinatie van fludarabine en een lage dosis totale lichaamsbestraling, gevolgd door het toedienen van een ongemanipuleerd stamceltransplantaat.

Resultaten

Het aanslaan van de stamcellen verliep bij op één na alle patiënten snel, waarbij 9 patiënten 4 weken na de stamcelinfusie al een volledig donorcelchimerisme lieten zien. In totaal waren uiteindelijk 12 patiënten volledig donorchimerisch, van wie 1 na donorleukocyteninfusie; 7 patiënten waren nog gemengd chimerisch, met > 80 donorcellen. Bij 13 patiënten werd acute ‘graft-versus-host’-ziekte gezien; bij 10 patiënten was deze licht en voorbijgaand. Na een mediane follow-up van 9 maanden waren 5 patiënten (24) overleden, 4 ten gevolge van progressie van hun ziekte en 1 door een met de transplantatie samenhangende oorzaak.

Conclusie

Allogene stamceltransplantatie na niet-myeloablatieve conditionering was een goed uitvoerbare behandeling met een lage, aan de transplantatie gerelateerde sterfte. Het lijkt met name een goede behandelingsoptie voor oudere patiënten die een hoog risicoprofiel wat betreft hun ziekte hebben.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Hematologie (huispost G.03.647), Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Mw.dr.E.J.Petersen, dr.H.L.Lokhorst en dr.L.F.Verdonck, hematologen.

Contact mw.dr.E.J.Petersen (e.j.petersen@azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties