Stentplaatsing heeft voordelen ten opzichte van trombolyse bij acuut myocardinfarct

Onderzoek
R. Steggerda
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2350-1

Trombolyse verbetert de overleving na een acuut myocardinfarct met ST-elevatie, waarbij ‘accelerated’ weefselplasminogeenactivator (t-PA) de beste overleving geeft.1 2 Een vergelijking tussen primaire percutane transluminale coronairangioplastiek (PTCA) en accelerated t-PA leverde geen verschil voor de samengestelde uitkomstmaat van overlijden, nieuw infarct, of cerebrovasculair accident (CVA) na 6 maanden.3

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties