SSRI voorkomt depressie bij interferonbehandeling

Nieuws
Aart Schene
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5414

Waarom dit onderzoek?

Gedurende chronische behandeling met interferon-α (IFN-α-2a), zoals bij infectie met hepatitis C (HCV), ontwikkelt 30-70% van de patiënten depressieve klachten of een depressie. Een preventieve behandeling met een SSRI reduceert depressie en voorkomt ook het afbreken van genoemde behandeling. Vooralsnog werd dit effect aangetoond bij HCV-patiënten van…

Auteursinformatie

Contact (a.h.schene@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Geachte collega,

 

Bij deze studie zijn enkele methodologische bezwaren te plaatsen en voor een positieve aanbeveling voor depressie preventie is dit onvoldoende bewijs.

Het is maar 1 studie, het staat in contrast met andere studies, het primaire eindpunt is achteraf veranderd en milde depressies worden onderzocht terwijl experts het niet eens zijn of milde depressies wel klinisch relevant zijn [1]. 

Bij goed kijken naar de studie opzet is er wat vreemds aan de hand. Waar de auteurs oorspronkelijk matige tot ernstige depressies hadden beoogd te onderzoeken met de HAM-D (zie studieprotocol op clinicaltrials.gov) worden er in het uiteindelijke manuscript opeens milde depressies onderzocht met de MADRS. 

Er wordt in deze studie met name een overtuigend effect gevonden bij milde depressies en vergeleken met vorige studies is er schijnbaar tussen experts geen consensus wat als klinisch relevant wordt gezien [1].

Meenemen van milde depressie als eindpunt in dit type studies leidt dan tot een inflatie van effect. Milde depressies (HAM-D score vanaf 10 en MADRS vanaf 13) worden over het algemeen als niet klinisch relevant geacht [1].

Als de data van van het oorspronkelijke eindpunt, matig enrstige depressies gemeten dmv de HAM-D, worden bekeken dan zijn de resultaten helemaal niet zo gunstig (zie bijbehorende online comments op annals.org) waarbij er 7 vs 1 depressies worden gevonden in de placebo en excitalopram groep (NNT=15).

Eventueel zeldzame bijwerkingen, zoals het beschreven verhoogde suicide kans bij gebruik van SSRI's en interferon, zijn uit deze studie ook niet op te maken.

Al met al kleven er aan deze studie voldoende bezwaren om geen standaard escitalopram voor te schrijven als preventieve maatregel.

Met vriendelijke groet

 

Gijs Landman

 

1. Morasco BJ, Rifai MA, Loftis JM, Indest DW, Moles JK, Hauser P. A randomized trial of paroxetine to prevent interferon-alpha-induced depression in patients with hepatitis C. J Affect Disord. 2007;103:83-90.