Wijzigingen in het beleid bij patiënten met bijwerkingen van de behandeling van hepatitis C

Klinische praktijk
G. Bezemer
S.W. Schalm
A.R. van Gool
R.J. de Knegt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:525-30
Abstract

Samenvatting

- Een hepatitis C-infectie kan met steeds meer succes worden behandeld, zodat bij iedere patiënt behandeling overwogen dient te worden.

- Bij een deel van de patiënten met een infectie van het virale genotype 1 volstaat voortaan een verkorte behandelduur van 24 in plaats van 48 weken.

- Handhaving van de optimale dosering ribavirine en peginterferon alfa zijn van groot belang voor het slagen van de behandeling. Om dit te bereiken worden nieuwe richtlijnen met betrekking tot de hematologische bijwerkingen voorgesteld, die meer terughoudendheid met dosisreducties en behandeling bij klachten adviseren.

- De behandeling met peginterferon alfa veroorzaakt vaak psychiatrische, met name depressieve, klachten, die soms een ernstige vorm aannemen. Adequate behandeling en begeleiding, onder andere met antidepressiva, zijn hierbij noodzakelijk en bij veel patiënten effectief.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:525-30

Auteursinformatie

Erasmus MC-Centrum, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Kamer Ca326: hr.G.Bezemer, hr.prof.dr.S.W.Schalm en hr.dr.R.J.de Knegt, maag-darm-leverartsen.

Afd. Psychiatrie: hr.dr.A.R.van Gool, psychiater.

Contact hr.dr.R.J.de Knegt (r.deknegt@erasmusmc.nl)

Ook interessant

Reacties