Nieuwe klasse medicijnen voor chronische hepatitis C

Klinische praktijk
Sem J. Aronson
Joep de Bruijne
Janke Schinkel
Christine J. Weegink
Marc van der Valk
Hendrik W. Reesink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3840
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

  • Naar schatting hebben wereldwijd 130-210 miljoen mensen chronische hepatitis C.

  • Adequate antivirale therapie vermindert morbiditeit en mortaliteit door chronische hepatitis C en voorkomt verdere verspreiding van het hepatitis C-virus (HCV).

  • De huidige standaardbehandeling van chronische hepatitis C, bestaande uit de combinatie van gepegyleerd interferon-α (peginterferon) en ribavirine, duurt 24-48 weken, gaat gepaard met significante bijwerkingen en geeft een suboptimale kans op genezing.

  • Proteaseremmers, die recent zijn geregistreerd, behoren tot een nieuwe klasse medicijnen die direct op de levenscyclus van HCV aangrijpen.

  • Proteaseremmers zorgen in combinatie met peginterferon en ribavirine voor bijna een verdubbeling van de kans op genezing voor patiënten met HCV-genotype 1; bij een aanzienlijk deel kan de behandelduur worden verkort.

  • Omdat er door de behandeling met proteaseremmers resistente virusstammen kunnen ontstaan en deze therapie extra bijwerkingen geeft, zal de complexiteit van de behandeling toenemen.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Maag-, Darm-, en Leverziekten: S.J. Aronson BSc, student; drs. J. de Bruijne, MDL-arts in opleiding (thans: Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam); dr. C. J. Weegink, arts; dr. M. van der Valk, internist-infectioloog (tevens: afd. Infectieziekten, Tropische geneeskunde en AIDS); dr. H.W. Reesink, internist-hepatoloog.

Afd. Medische Microbiologie: dr. J. Schinkel, arts-microbioloog.

Contact dr. H.W. Reesink (h.w.reesink@amc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: H.W. Reesink ontving vergoedingen voor consultatieve werkzaamheden voor PRA-International. De instelling waarvoor hij werkzaam is, ontving vergoedingen van Agis voor deelname aan het zorgvernieuwingsproject 2006. J. Schinkel ontving beurzen van verschillende bedrijven (PRA-International, Siemens Healthcare, Diagnostics, Idenix en Anadys). M. van der Valk kreeg vergoedingen voor consultatieve werkzaamheden voor ViiV Healthcare en voor het geven van lezingen voor Boehringer-Ingelheim. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 22 januari 2011

Ook interessant

Reacties