Korter, goedkoper consult en tevreden artsen

Spreekuurassistent op poli Traumachirurgie

Onderzoek
Shaho Hasan
Pieta Krijnen
M. Elske van den Akker-van Marle
Inger B. Schipper
Kees A. Bartlema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2614
Abstract

Samenvatting

Doel

Meten van het effect van een spreekuurassistent (‘medical scribe’) op een polikliniek Traumachirurgie op de consultduur, patiënt- en artstevredenheid, en consultkosten.

Opzet

Transversaal onderzoek.

Methode

Gedurende 10 weken werden alle standaardconsulten bij de 5 traumachirurgen op de polikliniek van een level 1-traumacentrum afwisselend uitgevoerd met en zonder spreekuurassistent. De consultduur was gedefinieerd als de tijd tussen het starten van het consult en het moment dat het epd volledig was ingevuld en door de chirurg was gecontroleerd. Patiënttevredenheid werd gemeten met de PSQ-NL-18-vragenlijst. Na de studie gaven de traumachirurgen in een interview hun mening over de samenwerking met de spreekuurassistent en over de haalbaarheid van het inzetten van een spreekuurassistent. Consultkosten werden berekend als product van het gecombineerde brutoloon (in €/min) van de traumachirurg en van de spreekuurassistent én de consultduur (in min).

Resultaten

In totaal werden 151 patiënten gezien met en 304 zonder spreekuurassistent. Consulten met de spreekuurassistent duurden gemiddeld 3,2 min (95%-BI: 2,2-4,2) korter dan consulten zonder assistent. Patiënttevredenheid verschilde niet tussen de groepen (gemiddelde PSQ-NL-18-totaalscore: 4,4 (SD: 0,5) in de interventiegroep en 4,3 (SD: 0,5) in de controlegroep (p = 0,45). De chirurgen vonden de samenwerking met de spreekuurassistent prettig en hadden meer interactie met hun patiënten. De gemiddelde kosten van een consult met de spreekuurassistent (€ 19,35; SD: 10,4) waren lager dan de kosten van een consult zonder assistent (€ 21,82; SD: 11,3; p = 0,03). Naar schatting kan jaarlijks € 10.500 bespaard worden op de polikliniek door het inzetten van een spreekuurassistent.

Conclusie

De inzet van een spreekuurassistent voor de documentatie in het epd tijdens het consult op een polikliniek met een hoge turn-over van patiënten lijkt de productiviteit en de artstevredenheid te verhogen.

Auteursinformatie

LUMC, Leiden. Afd. Heelkunde-Traumachirurgie: drs. S. Hasan, arts-onderzoeker; dr. P. Krijnen, epidemioloog; prof.dr. I.B. Schipper en drs. K.A. Bartlema, traumachirurgen. Afd. Biomedical Data Sciences: dr. M.E. van den Akker-van Marle, gezondheidseconoom.

Contact P. Krijnen (p.krijnen@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. E. Krug, dr. P.A. van Luijt en dr. M.F. Termaat, traumachirurgen, droegen bij aan dit onderzoek.

Auteur Belangenverstrengeling
Shaho Hasan ICMJE-formulier
Pieta Krijnen ICMJE-formulier
M. Elske van den Akker-van Marle ICMJE-formulier
Inger B. Schipper ICMJE-formulier
Kees A. Bartlema ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties