Digitaal overleg tussen huisarts en specialist

Illustratie van een arts op het scherm van een mobiel
Loïs A.M. Reichel
Petra Buist
Carmen Y. Hidding
Ken M.M. Peeters
Jesse Jansen
Jochen W.L. Cals
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7497
Abstract

Samenvatting

  • Digitaal interdisciplinair overleg is een asynchrone overlegvorm waarbij de huisarts een specialist kan consulteren.
  • We zetten de verschillende platformen in Nederland op een rij en verrichten een literatuuronderzoek naar het effect van digitaal interdisciplinair overleg op het aantal verwijzingen, de patiënttevredenheid en de werktevredenheid van de huisarts of specialist.
  • Medio 2022 waren er negen platformen voor digitaal interdisciplinair overleg tussen huisarts en ziekenhuisspecialist in Nederland. We vonden negen gerandomiseerde interventiestudies uit de periode tot eind 2022 en drie systematische reviews van vóór de covid-19-periode.
  • De gerandomiseerde studies lieten geen statistisch significant effect zien op de uitkomstmaten; observationele onderzoeken suggereerden dat digitaal interdisciplinair overleg leidt tot minder verwijzingen naar de tweede lijn en een hoge tevredenheid onder huisartsen, specialisten en patiënten.
Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Maastricht: drs. L.A.M. Reichel, onderzoeker; drs.ir. K.M.M. Peeters, onderzoeker (tevens: Zuyderland Medisch Centrum, Sittard en Medisch Coördinatie Centrum Omnes, Sittard); dr. J. Jansen, gedragswetenschapper; prof.dr. J.W.L. Cals, huisarts en hoogleraar. UMCG, afd. Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg (ELV), Groningen: drs. P. Buist, onderzoeker. Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: drs. C.Y. Hidding, huisarts en onderzoeker.

Contact L.A.M. Reichel (lois.reichel@maastrichtuniversity.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Het DICO-project is gesubsidieerd door ZonMw (projectnummer 10060022010001). Dit project is een samenwerking van de vakgroepen huisartsgeneeskunde van Groningen, Nijmegen en Maastricht. De projectgroepleden Marco Blanker, Henk van der Worp, Nynke Scherpbier, Sanne Sanavro, Henk Schers, Sietske Grol en Joke Stoffelen gaven commentaar op een eerdere versie van dit manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Loïs A.M. Reichel ICMJE-formulier
Petra Buist ICMJE-formulier
Carmen Y. Hidding ICMJE-formulier
Ken M.M. Peeters ICMJE-formulier
Jesse Jansen ICMJE-formulier
Jochen W.L. Cals ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Waar zorgverzekeringen voor deze initiatieven veelal bekostiging voor de 2de lijn hebben geregeld, wordt er vanuit gegaan dat tijdsinvestering en (verantwoordelijkheid voor) het uitvoeren van de adviezen door huisartsen niets kost. Zonder goede afspraken over de zoveelste vorm van (sluip)substitutie lijken deze mogelijk waardevolle projecten , waardeloos voor de huisarts....