Gebruik van e-meedenkconsulten interne geneeskunde door huisartsen

Onderzoek
Dennis Muris
Mariëlle Krekels
Anke Spreeuwenberg
Margje Blom
Paul Bergmans
Jochen W.L. Cals
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D3860
Abstract

Samenvatting

Doel

Intercollegiaal overleg tussen huisarts en specialist over een patiënt gebeurt traditioneel telefonisch. Telefonische consultatie over een onbekende patiënt bij een niet-spoedeisende vraag van de huisarts kan beperkingen geven. Bij het nieuw opgezette e-meedenkconsult interne geneeskunde kan de huisarts de expertise van een internist inwinnen met een patiëntgerelateerde klinische vraag. In deze studie evalueren we de e-meedenkconsulten.

Opzet

Observationeel onderzoek.

Methode

We includeerden alle patiënten voor wie de huisarts in de periode 2017-2018 een e-meedenkconsult interne geneeskunde inzette in Zuyderland locatie Sittard-Geleen. We legden de patiëntkenmerken, het onderwerp en de klinische vraag van het e-meedenkconsult en eventueel eerdere door de huisarts verrichte diagnostiek vast. We categoriseerden het antwoord van de internist, inclusief de eventuele verwijsaanbeveling.

Resultaten

Van de 154 huisartsen maakten 136 (88,6%) ten minste één keer gebruik van het e-meedenkconsult, waarbij de klinische vragen alle deelgebieden van interne geneeskunde betroffen. Van de 1047 patiënten bij wie de huisarts een e-meedenkconsult inzette, kwam 19,6% binnen 3 maanden op de polikliniek Interne Geneeskunde. Het inzetten van e-meedenkconsulten interne geneeskunde door huisartsen leidde tot een reductie van 70% van de fysieke verwijzingen ten opzichte van de situatie waarin de e-meedenkconsulten niet beschikbaar waren.

Conclusie

Huisartsen gebruikten e-meedenkconsulten interne geneeskunde voor een groot scala aan vragen over alle deelgebieden van de interne geneeskunde. Ruim 80% van de patiënten bij wie de huisarts een e-meedenkconsult inzette kon verder worden behandeld door de huisarts. Het aantal fysieke verwijzingen naar de polikliniek Interne Geneeskunde daalt door het gebruik van e-meedenkconsulten.

Auteursinformatie

Medisch Coördinatie Centrum (MCC) Omnes, Sittard: dr. D. Muris, gezondheidswetenschapper (tevens: CAPHRI, vakgroep Huisartsgeneeskunde); dr. M. Krekels, internist; drs. P. Bergmans, huisarts. Universiteit Maastricht, Care and Public Health Research Institute (CAPHRI), vakgroep Huisartsgeneeskunde, Maastricht: A. Spreeuwenberg, BSc, en M. Blom, BSc, studenten geneeskunde ; prof.dr. J. Cals, huisarts.

Contact J.W.L. Cals (j.cals@maastrichtuniversity.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Dennis Muris ICMJE-formulier
Mariëlle Krekels ICMJE-formulier
Anke Spreeuwenberg ICMJE-formulier
Margje Blom ICMJE-formulier
Paul Bergmans ICMJE-formulier
Jochen W.L. Cals ICMJE-formulier
Van e-meedenkconsult naar e-samenwerkconsult
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties