Van e-meedenkconsult naar e-samenwerkconsult

Commentaar
13-02-2020
Nynke Scherpbier, Jacqueline de Graaf en Loes Meijer

Elders in dit tijdschrift staan de resultaten van een onderzoek naar het effect van e-meedenkconsulten. Dit onderzoek laat zien hoe kennis uit de tweede lijn kan worden benut in de eerste lijn. Kort gezegd komt het erop neer dat een generalist de samenhang der dingen bewaakt en waar nodig expertise van een specialist inroept. Is het e-meedenkconsult dé oplossing om expertise beschikbaar te maken zonder dat de zorg duurder wordt?

Een huisarts als aanspreekpunt voor de patiënt en als poortwachter naar de tweede lijn is een logische manier om de zorg in te richten als het streven is om zorg in samenhang en doelmatig te organiseren. Dit gedachtegoed is terug te vinden in diverse rapporten van de overheid, medisch specialisten en huisartsen, die de laatste tijd het licht zagen.1-3 E-meedenkconsulten passen in deze manier van denken.

In het onderzoek naar e-meedenkconsulten dat elders in dit tijdschrift staat beschreven, gaven de huisartsen aan of zij de patiënt verwezen zouden hebben als het meedenkconsult niet had bestaan.4 Uit het onderzoek blijkt dat het aantal verwijzingen naar de polikliniek Interne Geneeskunde gedurende de onderzoeksperiode daadwerkelijk daalde. Om aan te tonen dat de daling in het aantal verwijzingen toe te rekenen is aan de interventie, zou een gerandomiseerde trial moeten plaatsvinden. Toch vinden wij dit een veelbelovende manier van werken. Om dit duurzaam in te bedden ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing