Beperkte opbrengst van een diagnostische second opinion op een neurologieafdeling*
Open

Onderzoek
19-07-2011
Luuk Wieske, Mervyn D.I. Vergouwen, Dorien Wijers, Jan Stam, Ellen M.A. Smets en Edo Richard

Doel

Beschrijven van het medisch-inhoudelijk resultaat en de patiënttevredenheid op korte en lange termijn na neurologische second opinions.

Opzet

Prospectief observationeel cohortonderzoek

Methode

Van alle patiënten die gedurende 6 maanden werden verwezen naar de polikliniek voor een second opinion werden gegevens verzameld over medisch nut en patiënttevredenheid. Patiënten werden in dagopname gezien. Met een vragenlijst voor de behandelende neuroloog werd het medisch nut van het consult onderzocht. Met behulp van de ‘Patient Satisfaction Questionnaire’ werd de patiënttevredenheid gemeten direct na het consult en na 2 jaar follow-up.

Resultaten

Er werden 183 patiënten gezien waarvan er 78 ook de langetermijnvragenlijst beantwoordden. Bij 66 patiënten (33%) leidde de second opinion tot een nieuwe diagnose en bij 42 patiënten (23%) had de nieuwe diagnose implicaties voor de behandeling. Het medisch nut van second opinions werd door de behandelende neuroloog echter als laag ingeschat; het psychologisch nut werd hoger ingeschat. Patiënten waren op korte termijn tevreden, maar na 2 jaar was de tevredenheid weer op het niveau van vóór de second opinion. Hoewel slechts 7% direct na de second opinion van plan was nog een andere zorgverlener te bezoeken, bleek na 2 jaar dat 30% dit had gedaan.

Conclusie

De resultaten van second opinions op een academische polikliniek voor neurologie waren op korte termijn redelijk, maar vielen op lange termijn tegen.