patiënten tevreden, diagnose zelden bijgesteld

Diagnostische second opinion: wat levert het op?

Onderzoek
Gjalt J. Westland
Prabath W.B. Nanayakkara
Mark H.H. Kramer
Yvo M. Smulders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A777
Abstract

Samenvatting

samenvatting

doel

Het verkrijgen van inzicht in de opbrengst van diagnostische second opinions op een academische polikliniek Algemene Interne Geneeskunde.

opzet

Retrospectief cohortonderzoek.

methode

Van de patiënten die in 2007 naar de polikliniek Algemene Interne Geneeskunde van het VU Medisch Centrum in Amsterdam waren verwezen, werden er 86 geïdentificeerd die kwamen voor een diagnostische second opinion. Om de opbrengst daarvan vast te stellen werd beoordeeld of de uitkomst van de second opinion wezenlijk verschilde van die van de eerste evaluatie. Om de patiënttevredenheid te bepalen werd een telefonische enquête gehouden.

resultaten

Bij 10 van de 86 geïncludeerde patiënten (12%) verschilde de eerste diagnose wezenlijk van de second opinion. Dit waren significant vaker patiënten die verwezen waren door een specialist dan patiënten die door een huisarts waren doorverwezen of die zonder verwijzing kwamen. De gemiddelde score voor tevredenheid was hoog bij alle patiëntengroepen, maar was het hoogst in de groep patiënten bij wie een nieuwe diagnose was gesteld: een klein, maar statistisch significant verschil. De communicatieve vaardigheden van de behandelend arts waren het sterkst gecorreleerd met de patiënttevredenheid (r = 0,845; p

conclusie

Diagnostische second opinions in een academisch ziekenhuis leveren meestal geen nieuwe diagnoses op, maar patiënten lijken wel tevreden over het verloop ervan. Het is van belang dat er bij het verwijzen voor een second opinion geen hoge verwachtingen worden gewekt ten aanzien van de diagnostische uitkomst.

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

G.J. Westland, medisch student; dr. P.W.B. Nanayakkara, prof.dr. M.H.H. Kramer en prof.dr. Y.M. Smulders, internisten.

Contact prof.dr. Y.M. Smulders (y.smulders@vumc.nl)

Verantwoording

Prof.dr. H. van der Horst, huisarts, VUmc, gaf kritisch commentaar op het manuscript.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 juli 2009

Ook interessant

Reacties