Sociale netwerkstrategieën in de sociale psychiatrie.

Media
H. Baars
H. Uffing
G. Dekkers
F.G. Zitman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:344

H.Baars, H.Uffing en G.Dekkers, Sociale netwerkstrategieën in de sociale psychiatrie. Een handleiding voor de geestelijke gezondheidszorg. 122 bl., fig., tabellen. Bohn, Stafleu Van Loghum, Houten 1990. ISBN 90-6016-852-6. Prijs: ingen. ƒ  39,50.

Met sociale netwerkstrategieën wordt een vorm van hulpverlening bedoeld waarbij systematisch gebruik gemaakt wordt van de steun die…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties