Smaakverlies: oorzaken, gevolgen en behandeling

Klinische praktijk
Agnes van Sonderen
Karlijn F de Laat
Evert Rijntjes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6483
Abstract

Samenvatting

  • Smaakverlies is een veelvoorkomende klacht met mogelijk ernstige somatische en psychosociale gevolgen; toch is er weinig aandacht voor in de spreekkamer en komt het onderwerp in de literatuur nauwelijks aan bod.

  • Het is van belang onderscheid te maken tussen geïsoleerd smaakverlies en smaakverlies in combinatie met andere neurologische symptomen.

  • Geïsoleerd smaakverlies kan ontstaan door schade aan de chorda tympani van de N. facialis door bijvoorbeeld otitis media of schade aan de smaakpapillen.

  • Smaakverlies in combinatie met andere neurologische symptomen wordt veroorzaakt door schade aan een of meer hersenzenuwen, de hersenstam of de grote hersenen en is doorgaans reden voor verwijzing naar de neuroloog.

  • De behandeling bestaat uit het wegnemen van de oorzaak, maar de behandelopties zijn vaak beperkt. Zinksuppletie bij smaakverlies door zinkdeficiëntie is niet bewezen effectief.

  • Het tijdig signaleren van smaakverlies en goede patiëntvoorlichting, diagnostiek en zo mogelijk behandeling kunnen de nadelige gevolgen van smaakverlies mogelijk beperken.

Auteursinformatie

Haga Ziekenhuis, Den Haag.

Afd. Neurologie: drs A. van Sonderen, aios neurologie; dr. K.F. de Laat, neuroloog.

Afd. Keel-neus-oorheelkunde: dr. E. Rijntjes, kno-arts.

Contact drs. A. van Sonderen (A.vanSonderen@hagaziekenhuis.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 augustus 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Agnes van Sonderen ICMJE-formulier
Karlijn F de Laat ICMJE-formulier
Evert Rijntjes ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties