Smaak- en reukverandering na oncologische behandeling

Een appel onder een glazen stolp.
Francien Huisman
Jip M. van Elst
Markus Oei
An K.L. Reyners
Otto Visser
Ellen P.A. Kramer
Jacco J. de Haan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5696
Abstract

Dames en Heren,

Vandaag gaan we het hebben over een geregeld optredend bijeffect van oncologische behandelingen: smaak- en reukveranderingen. Hoe beïnvloeden ze het dagelijks leven van patiënten? En wat kunnen wij doen om ze te helpen?

Oncologische behandelingen leiden vaak tot veranderingen in de smaak- en reukbeleving. Deze veranderingen kunnen kortdurend zijn, beperkt tot de duur van een behandeling, maar ook daarna nog optreden – soms jarenlang. Patiënten plaatsen smaak- en reukveranderingen in de top-5 van meest hinderlijke bijwerkingen. Vaak leiden ze dan ook tot een verminderde kwaliteit van leven.

In deze klinische les willen wij u laten zien dat dergelijke smaak- en reukveranderingen verschillende vormen kunnen aannemen en een negatieve impact hebben op het dagelijks leven van patiënten. Gerichte behandelingen staan nog in de kinderschoenen, maar een op smaak aangepast dieet of reuktraining kunnen soelaas bieden.

Patiënt A, een man van begin 70, onderging 3 jaar geleden immuuntherapie (pembrolizumab, een anti-PD-1 antilichaam) voor een gemetastaseerd melanoom. Hij staakte de behandeling destijds vanwege vermoeidheid en smaakverlies. Reukveranderingen traden niet op. Tot op heden is er sprake van een complete radiologische respons, maar zijn smaakveranderingen persisteren ook…

Auteursinformatie

UMC Groningen: F. Huisman, AIOS interne geneeskunde; J.M. van Elst, student geneeskunde; prof.dr. A.K.L. Reyners, internist-oncoloog (tevens: hoogleraar palliatieve geneeskunde); dr. J.J. de Haan, internist-oncoloog. Flevoziekenhuis, Almere: dr. M. Oei, KNO-arts. Isala, Zwolle: dr. O. Visser, internist-hematoloog. Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam: dr. E.P.A. Kramer, laboratoriumarts.

Contact j.j.de.haan@umcg.nl

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Francien Huisman ICMJE-formulier
Jip M. van Elst ICMJE-formulier
Markus Oei ICMJE-formulier
An K.L. Reyners ICMJE-formulier
Otto Visser ICMJE-formulier
Ellen P.A. Kramer ICMJE-formulier
Jacco J. de Haan ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties