Smakelijk eten voor patiënten met kanker

De invloed van reuk- en smaakverstoring op eetgedrag
Stand van zaken
10-01-2017
Elbrich M. Postma, Yfke C. de Vries en Sanne Boesveldt
  • Dit artikel geeft een overzicht van reuk- en smaakveranderingen bij patiënten met kanker en de invloed hiervan op hun eetgedrag en voedselvoorkeuren.
  • Smaakveranderingen lijken vaker voor te komen dan veranderingen in het reukvermogen.
  • De reuk- en smaakveranderingen zijn vaak tijdelijk van aard; na afloop van de behandeling keert het reuk- en smaakvermogen veelal terug naar het eerdere niveau.
  • Het type kanker en de soort behandeling zijn van invloed op veranderingen in het reuk- en smaakvermogen. Er is daardoor geen algemeen geldend advies te geven.
  • Veranderingen in reuk en smaak – die kunnen leiden tot veranderde voedselvoorkeuren en verminderde eetlust – moeten een belangrijk aandachtspunt zijn tijdens de behandeling van patiënten met kanker om daarmee hun voedingsstatus en de effectiviteit van de behandeling te verbeteren.
  • Hiervoor is een persoonlijke benadering nodig, en zijn een multidisciplinair team en gevalideerde methoden gewenst. Ook is het van belang de omgeving van de patiënt te betrekken.

Lees verder als abonnee

Doorlezen met Blendle

Word abonnee

  • wekelijks het papieren tijdschrift
  • online toegang tot alle artikelen
  • geaccrediteerde nascholing
Sluit een abonnement af

Registreer als abonnee