Slaapwandelen bij volwassenen

Klinische praktijk
J.G. Imanse
F. Visscher
M.J.B. Taphoorn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:497-9

Dames en Heren,

Somnambulisme (slaapwandelen) en pavor nocturnus (nachtelijke paniek) zijn verschijnselen die zich vooral bij kinderen voordoen. Deze slaapfenomenen geven soms aanleiding tot een bezoek aan de huisarts en leiden slechts in enkele gevallen tot een specialistisch consult door kinderarts, kinderpsychiater of kinderneuroloog. Gewoonlijk verdwijnen de symptomen in de puberteit of de adolescentie.

Wanneer slaapwandelen tot op volwassen leeftijd blijft bestaan of dan voor het eerst optreedt, is onderzoek naar de achtergrond hiervan gewenst. De ongewenste verstoring van het slaappatroon kan niet alleen gevaarlijke situaties creëren, maar kan tevens tot een ontwrichting van het psychosociaal functioneren leiden. Aan de hand van de volgende ziektegeschiedenissen willen wij dit illustreren.

Patiënt A is een 22-jarige, thuis wonende student, die sinds een jaar of vijf last heeft van slaapwandelen aan het begin van de nacht. Hij komt dan uit bed en gaat wandelen, soms zelfs de straat op. Hij heeft zich bij…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Klinische Neurofysiologie, werkgroep Slaapstoornissen, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.

J.G.Imanse, F.Visscher en M.J.B.Taphoorn, neurologen.

Contact M.J.B.Taphoorn

Ook interessant

Reacties