Slaaphouding en toedekken van zuigelingen in het najaar van 1994
Open

Onderzoek
09-12-1995
R.J.F. Burgmeijer en G.A. de Jonge
Aanvaard op 05-07-1995.
Gepubliceerd op 09-12-1995.
In print verschenen in week 49 1995.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2568-71