Etnische afkomst en voor wiegendood relevante verzorgingsfactoren

Onderzoek
M.F. van der Wal
G.A. de Jonge
H. Pauw-Plomp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2141-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van het verband tussen etnische afkomst en voor wiegendood relevante verzorgingsfactoren.

Opzet

Prospectief/retrospectief, descriptief.

Methode

Op 6 consultatiebureaus in Amsterdam werd in februari 1997-september 1998 mondeling informatie ingewonnen bij de moeders over de slaaphouding, de wijze van toedekken en het passief roken van hun zuigeling van 1-5 maanden.

Resultaten

Er kwamen 1815 zuigelingen in aanmerking voor het onderzoek, 919 jongens en 896 meisjes, met een gemiddelde leeftijd van 2 maanden. De respons per vraag was 78-84. In totaal werd 12,5 van de zuigelingen soms of altijd op de buik te slapen gelegd, 31,0 soms of altijd op een zij (maar niet op de buik) en 56,5 als regel op de rug. Buikligging kwam bij Surinaamse zuigelingen vaker en bij Marokkaanse zuigelingen minder vaak voor dan bij Nederlandse zuigelingen. In totaal lag 22,7 van de zuigelingen onder een dekbed. Dekbedgebruik was hoger bij allochtone zuigelingen, al was dit verschil na correctie voor de andere sociaaldemografische kenmerken niet significant. Van de zuigelingen sliep 6,3 in de nacht voor het interview met een hoofdkussen. Dit kwam vaker voor bij allochtone dan autochtone zuigelingen: 13 versus 1,2. Dagelijks roken door moeders tijdens de zwangerschap en door moeders en anderen in huis ten tijde van het interview werd gemeld bij respectievelijk 15,1 en 25,8 van de zuigelingen. Marokkaanse moeders rookten vrijwel niet tijdens de zwangerschap (0,4), terwijl Turkse moeders niet veel verschilden van de Nederlandse (respectievelijk 18,5 en 21,6). In Surinaamse en Marokkaanse gezinnen werd even vaak in huis gerookt als in Nederlandse (ongeveer 26), terwijl in Turkse gezinnen veel vaker dagelijks in huis werd gerookt (43,8).

Conclusie

Voorlichting over een veilige slaaphouding, over veilig toedekken en over de gevaren van passief roken is nog steeds nodig. Bij de preventie van wiegendood dient met etnische verschillen in verzorgingsgewoonten rekening gehouden te worden. Speciale aandacht verdient het gebruik van een hoofdkussen bij allochtone zuigelingen.

Auteursinformatie

GG&GD, Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam.

Afd. Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering: dr. M.F.van der Wal, epidemioloog.

Afd. Jeugdgezondheidszorg: mw.H.Pauw-Plomp, jeugdarts.

Dr.G.A.de Jonge, emeritus hoogleraar Kindergeneeskunde, Oegstgeest.

Contact dr.M.F.van der Wal

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties