Diagnostiek en implicaties van een REM-slaapgedragsstoornis

Slaan en schreeuwen in de slaap

Iemand in pyjama op bed
Karin D. van Dijk
Sirwan K.L Darweesh
Odile A. van den Heuvel
Sebastiaan Overeem
Ysbrand D. van der Werf
W.C.T.M (Angelique) Pijpers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7711
Abstract

Beste collega’s,

In dit artikel gaan we het hebben over onrust tijdens de slaap, zoals slaan, schreeuwen en lachen. We belichten één oorzaak in het bijzonder: de REM-slaapgedragssstoornis. Deze diagnose heeft namelijk implicaties voor de patiënt.

Bij een REM-slaapgedragsstoornis is sprake van het ‘uitvoeren’ van droominhoud tijdens de REM-slaap. Deze stoornis moet onderscheiden worden van andere aandoeningen die gepaard kunnen gaan met nachtelijke onrust, zoals slaapapneu, non-REM-parasomnieën of epilepsie. In dit artikel leggen we uit waarom herkenning en een zorgvuldige diagnose van een REM-slaapgedragsstoornis belangrijk is. Hierbij is het verrichten van een polysomnografie met videoregistratie noodzakelijk.

Patiënt A, een man van 54 jaar met in de voorgeschiedenis een myocardinfarct, bezocht het slaap-waakcentrum vanwege het letterlijk ‘doen van zijn dromen’. Hij was voor een tweede mening vanuit een algemeen ziekenhuis verwezen, vanwege het vermoeden van een REM-slaapgedragsstoornis…

Auteursinformatie

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), Slaap-Waakcentrum, Heemstede/Zwolle: dr. K.D. van Dijk, neuroloog-somnoloog (tevens: Amsterdam UMC, locatie Vrije Universiteit, afd. Neurologie, Amsterdam). Radboudumc, afd. Neurologie, Nijmegen: dr. S.K.L Darweesh, neuroloog. Amsterdam UMC, locatie Vrije Universiteit, Amsterdam, afd. Psychiatrie: prof.dr. O.A. van den Heuvel, psychiater (tevens: afd. Anatomie en Neurowetenschappen); afd. Anatomie en Neurowetenschappen: prof.dr. Y.D. van der Werf, neurowetenschapper. Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, locaties Heeze en Oosterhout: prof.dr. S. Overeem, arts-somnoloog (tevens Technische Universiteit Eindhoven); dr. W.C.T.M Pijpers, neuroloog-somnoloog.

Contact K.D. van Dijk (kvdijk@sein.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Karin D. van Dijk ICMJE-formulier
Sirwan K.L Darweesh ICMJE-formulier
Odile A. van den Heuvel ICMJE-formulier
Sebastiaan Overeem ICMJE-formulier
Ysbrand D. van der Werf ICMJE-formulier
W.C.T.M (Angelique) Pijpers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties