Serumscreening van zwangeren op foetale neurale-buisdefecten en Down-syndroom; eerste ervaringen in Nederland

Onderzoek
J.R. Beekhuis
A. Mantingh
B.T.H.M. de Wolf
J.M.M. van Lith
A.S.P.M. Breed
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1303-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan of, en zo ja hoe, de serumscreening op foetale neurale-buisdefecten (NBD's) en Down-syndroom (DS) in de gedecentraliseerd georganiseerde Nederlandse obstetrische zorg uitvoerbaar en effectief zou kunnen zijn.

Opzet

Prospectief.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Groningen.

Methode

Van 1 oktober 1990-30 november 1991 werd bij 2580 zwangeren, tussen 15 en 20 weken amenorroeduur, serumscreening (α-foetoproteïne en humaan choriongonadotrofine) verricht ter vaststelling van de kans op foetaal NBD en (of) DS.

Resultaten

Bij 5 zwangeren werd een foetus met DS gevonden en bij 2 een foetus met NBD, 1 met een omfalocele en 1 met het syndroom van Turner. Eén kind met NBD en 1 met DS werden niet prenataal gevonden. Van de 98 zwangeren ouder dan 36 jaar zagen er 68 af van een amnionpunctie omdat hun risico vastgesteld met de screeningsuitslag kleiner was dan op grond van hun leeftijd alleen.

Conclusie

De serumscreening naar NBD en DS is in principe uitvoerbaar en effectief. De rapportagesnelheid en het compleet maken van de follow-up vereisen speciale aandacht in de gedecentraliseerd opgezette obstetrische zorg in Nederland. Het percentage gevonden DS bij zwangeren ouder dan 36 jaar neemt door de screening nauwelijks af, wèl ziet een aanzienlijk deel van prenatale diagnostiek af. Overwogen moet worden een vergrote kans op DS, gebleken uit serumscreening, op te nemen in de officiële indicatielijst voor prenatale diagnostiek.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

J.R.Beekhuis en dr.A.Mantingh, gynaecologen; B.T.H.M.de Wolf en J.M.M.van Lith.

Rijksuniversiteit, vakgroep Medische Genetica, Groningen.

Dr.A.S.P.M.Breed, klinisch geneticus.

Contact J.R.Beekhuis

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties