Serumscreening op foetaal Down-syndroom bij zwangeren met een leeftijdsindicatie voor prenatale diagnostiek: minder amniocentesen

Onderzoek
L.H. Kornman
J.R. Beekhuis
A. Mantingh
L.P. Morssink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1840-4
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan of serumscreening op foetaal Down-syndroom (DS) invloed heeft op het aantal amniocentesen bij zwangeren van 36 jaar of ouder.

Opzet

Longitudinaal descriptief. Plaats. Afdeling Obstetrie en Gynaecologie van het Academisch Ziekenhuis Groningen.

Methode

Van 1 oktober 1990 tot en met 31 maart 1994 werd bij 693 vrouwen (met leeftijd ≥ 36 jaar tijdens de 18e zwangerschapsweek) die zwanger waren van één kind, door middel van serumscreening (α-foetoproteïne en humaan choriongonadotrofine) de kans op het krijgen van een kind met DS berekend.

Resultaten

Van de vrouwen waren 195 (28) screening-positief (kans op het krijgen van een kind met DS ≥ 1:250). Van hen kozen 105 (54) voor een amniocentese. Van de overige 498, screening-negatieve, zwangeren kozen 22 (4) alsnog voor een amniocentese. Alle 7 gevallen van DS kwamen voor bij de screening-positieve zwangeren.

Conclusie

Serumscreening op DS kan het aantal invasieve prenatale diagnostische ingrepen bij oudere zwangeren sterk doen afnemen, zonder dat het percentage gevonden gevallen van foetaal DS noemenswaardig afneemt. Het verdient aanbeveling deze vorm van screening aan alle oudere zwangeren aan te bieden.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Mw.L.H.Kornman, dr.J.R.Beekhuis en dr.A.Mantingh, gynaecologen; L.P.Morssink.

Contact mw.L.H.Kornman

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties