Sepsis, een gecompliceerd syndroom met belangrijke medische en maatschappelijke consequenties
Open

Stand van zaken
19-05-2004
J. Bakker, M. Levi, B.A. van Hout en A. van Gestel

Auteursinformatie

Isala Klinieken, locatie Weezenlanden, afd. Intensive Care, Zwolle.
Hr.prof.dr.J.Bakker, internist-intensivist (thans: Erasmus Medisch Centrum, afd. Intensive Care, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam).
Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Inwendige Geneeskunde, Amsterdam.
Hr.prof.dr.M.Levi, internist.
Universitair Medisch Centrum, Julius Centrum voor Patiëntgebonden Onderzoek, Utrecht.
Hr.prof.dr.B.A.van Hout, gezondheidseconoom.
PharMerit BV, Capelle aan den IJssel.
Mw.drs.A.van Gestel, onderzoeker gezondheidseconomie.
Correspondentieadres: hr.prof.dr.J.Bakker (jan.bakker@erasmusmc.nl).