Sepsis: nieuwe inzichten, nieuwe definitie

Klinische praktijk
W. Joost Wiersinga
Arthur R.H. van Zanten
Karin A. Kaasjager
Tom van der Poll
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1551
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

  • De incidentie van sepsis stijgt onder meer door vergrijzing van de bevolking, toenemend gebruik van immuunsuppressiva en antibioticaresistentie. De overleving van patiënten met sepsis is sterk verbeterd, mede door de steeds beter wordende zorg op de IC en implementatie van evicencebased richtlijnen.
  • Sepsis wordt sinds 2016 gedefinieerd als levensbedreigend orgaanfalen dat wordt veroorzaakt door een ontregelde respons van de gastheer op een infectie. De ‘Sequential organ failure assessment’(SOFA)-score kan gebruikt worden om de mate van orgaanfalen te schatten.
  • In dit artikel bespreken wij de nieuwe definitie van sepsis – inclusief de reacties hierop – de huidige inzichten in de pathogenese van sepsis en de nieuwe richtlijnen voor de behandeling ervan.
  • Preventie van sepsis, snellere detectie van pathogenen, nieuwe behandelstrategieën die de long- en nierfunctie sparen, verdere individualisering van de patiëntenzorg en aandacht voor de langetermijngevolgen van sepsis bepalen de onderzoeksagenda in de komende jaren.
Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam, afd. Inwendige Geneeskunde, onderafd. Infectieziekten en Center for Experimental Molecular Medicine (CEMM), Amsterdam.

Prof.dr. W.J. Wiersinga en prof.dr. T. van der Poll, internisten-infectiologen.

Ziekenhuis Gelderse Vallei, afd. Intensive Care, Ede.

Dr. A.R.H. van Zanten, internist-intensivist.

UMC Utrecht, afd. Inwendige Geneeskunde, onderafd. Acute Interne Geneeskunde, Utrecht.

Prof.dr. K.A. Kaasjager, internist acute geneeskunde.

Contact prof.dr. W.J. Wiersinga (w.j.wiersinga@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
W. Joost Wiersinga ICMJE-formulier
Arthur R.H. van Zanten ICMJE-formulier
Karin A. Kaasjager ICMJE-formulier
Tom van der Poll ICMJE-formulier
Behandeling van sepsis in perspectief
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties