Sepsis: nieuwe inzichten, nieuwe definitie

Stand van zaken
08-09-2017
W. Joost Wiersinga, Arthur R.H. van Zanten, Karin A. Kaasjager en Tom van der Poll
  • De incidentie van sepsis stijgt onder meer door vergrijzing van de bevolking, toenemend gebruik van immuunsuppressiva en antibioticaresistentie. De overleving van patiënten met sepsis is sterk verbeterd, mede door de steeds beter wordende zorg op de IC en implementatie van evicencebased richtlijnen.
  • Sepsis wordt sinds 2016 gedefinieerd als levensbedreigend orgaanfalen dat wordt veroorzaakt door een ontregelde respons van de gastheer op een infectie. De ‘Sequential organ failure assessment’(SOFA)-score kan gebruikt worden om de mate van orgaanfalen te schatten.
  • In dit artikel bespreken wij de nieuwe definitie van sepsis – inclusief de reacties hierop – de huidige inzichten in de pathogenese van sepsis en de nieuwe richtlijnen voor de behandeling ervan.
  • Preventie van sepsis, snellere detectie van pathogenen, nieuwe behandelstrategieën die de long- en nierfunctie sparen, verdere individualisering van de patiëntenzorg en aandacht voor de langetermijngevolgen van sepsis bepalen de onderzoeksagenda in de komende jaren.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing