Sepsis: nieuwe inzichten, nieuwe definitie

Klinische praktijk
W. Joost Wiersinga
Arthur R.H. van Zanten
Karin A. Kaasjager
Tom van der Poll
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1551
Abstract

Leermateriaal bij dit artikel

Bij dit artikel hoort extra leermateriaal waardoor u meer inzicht krijgt in het onderwerp. Deze informatie kunt u ook gebruiken bij het geven van bijvoorbeeld colleges.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1
Arts voor verstandelijk gehandicapten 1
Huisarts 1
Internist 1
Openbaar apotheker 0
Specialist ouderengeneeskunde (Verenso) 1

Samenvatting

  • De incidentie van sepsis stijgt onder meer door vergrijzing van de bevolking, toenemend gebruik van immuunsuppressiva en antibioticaresistentie. De overleving van patiënten met sepsis is sterk verbeterd, mede door de steeds beter wordende zorg op de IC en implementatie van evicencebased richtlijnen.
  • Sepsis wordt sinds 2016 gedefinieerd als levensbedreigend orgaanfalen dat wordt veroorzaakt door een ontregelde respons van de gastheer op een infectie. De ‘Sequential organ failure assessment’(SOFA)-score kan gebruikt worden om de mate van orgaanfalen te schatten.
  • In dit artikel bespreken wij de nieuwe definitie van sepsis – inclusief de reacties hierop – de huidige inzichten in de pathogenese van sepsis en de nieuwe richtlijnen voor de behandeling ervan.
  • Preventie van sepsis, snellere detectie van pathogenen, nieuwe behandelstrategieën die de long- en nierfunctie sparen, verdere individualisering van de patiëntenzorg en aandacht voor de langetermijngevolgen van sepsis bepalen de onderzoeksagenda in de komende jaren.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam, afd. Inwendige Geneeskunde, onderafd. Infectieziekten en Center for Experimental Molecular Medicine (CEMM), Amsterdam.

Prof.dr. W.J. Wiersinga en prof.dr. T. van der Poll, internisten-infectiologen.

Ziekenhuis Gelderse Vallei, afd. Intensive Care, Ede.

Dr. A.R.H. van Zanten, internist-intensivist.

UMC Utrecht, afd. Inwendige Geneeskunde, onderafd. Acute Interne Geneeskunde, Utrecht.

Prof.dr. K.A. Kaasjager, internist acute geneeskunde.

Contact prof.dr. W.J. Wiersinga

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
W. Joost Wiersinga ICMJE-formulier
Arthur R.H. van Zanten ICMJE-formulier
Karin A. Kaasjager ICMJE-formulier
Tom van der Poll ICMJE-formulier
Behandeling van sepsis in perspectief

Gerelateerde artikelen

Reacties