Sepsis: nieuwe inzichten in de pathogenese en behandeling

Klinische praktijk
W. Joost Wiersinga
Tom van der Poll
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1130
Abstract

Samenvatting

  • De incidentie van sepsis neemt wereldwijd toe, terwijl de sterftekans per sepsispatiënt in de laatste decennia maar nauwelijks afneemt en met 20-40% onacceptabel hoog is.

  • Nieuwe kennis over de interacties tussen gastheer en pathogeen hebben de inzichten in de pathogenese van sepsis ingrijpend gewijzigd. Duidelijk is geworden dat sepsis niet alleen door pro-inflammatie, maar ook door immuunsuppressie gekenmerkt wordt.

  • In dit artikel behandelen wij de functionele interacties tussen bacteriën en ons immuunsysteem. Microbiële virulentiefactoren, patroonherkennende receptoren, stollingssactivatie, apoptose en tal van nieuw ontdekte mediatoren van sepsis spelen hierin een rol.

  • Implementatie van evidence-based richtlijnen voor snelle diagnostiek en adequate behandeling van sepsis heeft bewezen de overleving te kunnen verbeteren.

  • Ons toenemende begrip van de pathogenese van sepsis heeft geleid tot de identificatie van een heel nieuw scala van potentiële geneesmiddelen die thans in klinische studies getest worden.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Inwendige Geneeskunde, Center for Infection and Immunity Amsterdam, Center for Experimental Molecular Medicine, Amsterdam.

Dr. W. Joost Wiersinga, arts-assistent in opleiding tot internist-infectioloog; prof.dr. T. van der Poll, internist-infectioloog.

Contact dr. W. Joost Wiersinga (w.j.wiersinga@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 september 2009

Ook interessant

Reacties