Sepsis, een gecompliceerd syndroom met belangrijke medische en maatschappelijke consequenties
Open

Stand van zaken
19-05-2004
J. Bakker, M. Levi, B.A. van Hout en A. van Gestel

- Ernstige sepsis is een levensbedreigende complicatie van infectie. Opname op een Intensive Care is vanwege orgaanfalen vrijwel altijd geïndiceerd.

- Omdat sepsis wordt bepaald door een combinatie en progressie van klinische verschijnselen, zijn correcte definities onmisbaar voor het vergelijken van studieresultaten en het bepalen van de juiste behandeling.

- Ernstige sepsis heeft een sterfte van 20-60 en verlaagt de kwaliteit van leven na overleving.

- In Nederland worden naar schatting jaarlijks circa 9000 patiënten op de Intensive Care opgenomen met ernstige sepsis.

- De directe medische kosten voor de intensive care worden geraamd op € 19.500 per patiënt. De kosten correleren in hoge mate met de verblijfsduur. De totale kosten van ernstige sepsis worden geschat op € 168,6 miljoen per jaar. Dit is 0,5 van het zorgbudget en 1,7 van het ziekenhuisbudget in 2000.