Sepsis, een gecompliceerd syndroom met belangrijke medische en maatschappelijke consequenties

Klinische praktijk
J. Bakker
M. Levi
B.A. van Hout
A. van Gestel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:975-8
Abstract

Samenvatting

- Ernstige sepsis is een levensbedreigende complicatie van infectie. Opname op een Intensive Care is vanwege orgaanfalen vrijwel altijd geïndiceerd.

- Omdat sepsis wordt bepaald door een combinatie en progressie van klinische verschijnselen, zijn correcte definities onmisbaar voor het vergelijken van studieresultaten en het bepalen van de juiste behandeling.

- Ernstige sepsis heeft een sterfte van 20-60 en verlaagt de kwaliteit van leven na overleving.

- In Nederland worden naar schatting jaarlijks circa 9000 patiënten op de Intensive Care opgenomen met ernstige sepsis.

- De directe medische kosten voor de intensive care worden geraamd op € 19.500 per patiënt. De kosten correleren in hoge mate met de verblijfsduur. De totale kosten van ernstige sepsis worden geschat op € 168,6 miljoen per jaar. Dit is 0,5 van het zorgbudget en 1,7 van het ziekenhuisbudget in 2000.

Auteursinformatie

Isala Klinieken, locatie Weezenlanden, afd. Intensive Care, Zwolle.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Inwendige Geneeskunde, Amsterdam.

Hr.prof.dr.M.Levi, internist.

Universitair Medisch Centrum, Julius Centrum voor Patiëntgebonden Onderzoek, Utrecht.

Hr.prof.dr.B.A.van Hout, gezondheidseconoom.

PharMerit BV, Capelle aan den IJssel.

Mw.drs.A.van Gestel, onderzoeker gezondheidseconomie.

Contact Hr.prof.dr.J.Bakker, internist-intensivist (jan.bakker@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties