Selectie van assistent-geneeskundigen voor medisch-specialistische opleidingen: ervaringen met een gestructureerde procedure

Perspectief
J.P.J. van Schaik
R.D. de Jong
M.J. Bos
M.G.M. van Birgelen
J.B. Koren
P.F.G.M. van Waes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2723-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Het evalueren van een objectieve, gestandaardiseerde methode om assistent-geneeskundigen te selecteren voor een medisch-specialistische opleiding.

Opzet

Retrospectief.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Utrecht, afdeling Radiodiagnostiek; Rijksuniversiteit Utrecht, Vakgroep Klinische Psychologie en Gezondheidspsychologie.

Methode

Aan alle kandidaten voor de sollicitatieprocedures 1990 en 1991 werd verzocht een standaard-sollicitatieformulier in te vullen. De sollicitaties werden door 7 stafleden beoordeeld aan de hand van 6 criteria. De relatieve bijdrage van de afzonderlijke criteria werd met statistische toetsen geëvalueerd. Een analoge procedure werd gevolgd voor degenen die op sollicitatiegesprek werden uitgenodigd.

Resultaten

De meeste criteria droegen op statistisch significante wijze bij aan de uiteindelijke rangorde, zowel bij de schriftelijke als bij de mondelinge sollicitatie. Zowel de schriftelijke als de mondelinge criteria toonden enige mate van overlap, terwijl de schriftelijke criteria relatief onafhankelijk bleken van die van de mondelinge. Voor een evenwichtige beoordeling van de schriftelijke informatie was een aantal van 4 beoordelaars voldoende.

Conclusie

De beschreven structurering van het selectieproces geeft voor zowel beoordelaars als sollicitanten meer duidelijkheid over de toegepaste maatstaven en maakt dus een eerlijker afweging mogelijk. Voor medische studenten is het van belang vroegtijdig kennis te nemen van criteria die bij de selectie voor een medisch-specialistische opleiding kunnen worden gebruikt, zodat zij zich hierop adequaat kunnen prepareren.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Radiodiagnostiek, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Dr.J.P.J.van Schaik en prof.dr.P.F.G.M.van Waes, radiodiagnosten.

Rijksuniversiteit Utrecht, Vakgroep Klinische Psychologie en Gezondheidspsychologie, Utrecht.

Dr.R.D.de Jong, mw.M.J.Bos, mw.M.G.M.van Birgelen en mw.J.B.Koren, psychologen.

Contact dr.J.P.J.van Schaik

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties