meer overeenstemming tussen beoordelaars bij gebruik van de ‘Korte klinische beoordeling’ (KKB) dan bij de ‘Objective structured assessment of technical skills’ (OSATS)

Beoordeling van klinische en chirurgische vaardigheden:

Onderzoek
Wilja J. Strating
Gijs J.D. van Acker
Paul L.P. Brand
E.G.J.M. (Robert) Pierik
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B9
Abstract

Samenvatting

Doel

De overeenstemming meten tussen beoordelaars van de ‘Korte klinische beoordeling’ (KKB) en van de ‘Objective structured assessment of technical skills’ (OSATS) in de klinisch-onderwijskundige praktijk.

Opzet

Prospectief.

Methode

5 consulten en 4 operaties, uitgevoerd door 7 verschillende artsen in opleiding tot specialist (aiossen) werden opgenomen op video en op dvd aangeboden aan 8 chirurgen, die onafhankelijk van elkaar de consulten en de operaties beoordeelden op respectievelijk het standaard-KKB- of het vertaalde standaard-OSATS-formulier. Hiervan werd de intraklassecorrelatiecoëfficiënt (ICC) berekend; een ICC > 0,75 werd gehanteerd als criterium voor acceptabele betrouwbaarheid.

Resultaten

Er werden in totaal 536 items gescoord: per KKB 7 en per OSATS 8 items. Binnen meerdere items werd een spreiding gezien van 1-8 op een 9-puntsschaal van de KKB en een spreiding van 1-5 op de 5-puntsschaal van de OSATS. De ICC van de KKB bedroeg 0,92 (95%-BI: 0,86-0,95); die van de OSATS 0,54 (95%-BI: 0,26-0,74).

Conclusie

In deze kleine klinische pilotstudie had de KKB een hoge interbeoordelaarsovereenstemming bij het beoordelen van de aiossen. De OSATS, een belangrijk toetsinstrument voor de snijdende disciplines, toonde een lage interbeoordelaarsovereenstemming.

Auteursinformatie

Isala klinieken, Zwolle.

Afd. Chirurgie: drs. W.J. Strating, arts; dr. G.J.D. van Acker, arts in opleiding tot chirurg; dr. E.G.J.M. Pierik, chirurg.

Contact dr. E.G.J.M. Pierik (e.g.j.m.pierik@isala.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 15 augustus 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties