De ‘Advanced suturing course’

Simulatieonderwijs in minimaal-invasieve chirurgie

Onderzoek
L. Bengt van Rijssen
Pieter J. van Empel
Judith A. Huirne
H. Jaap Bonjer
Miguel A. Cuesta
W.J.H. Jeroen Meijerink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4036
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken wat de toegevoegde waarde van de ‘Advanced suturing course’ (ASC) is binnen het basale laparoscopisch vaardigheidsonderwijs voor aiossen.

Opzet

Prospectief cohortonderzoek.

Methode

De laparoscopische vaardigheden van 162 deelnemers aan een van de 17 ASC’s, gehouden in de periode april 2008-december 2010, werden voor en na de training beoordeeld. Subjectieve en objectieve evaluatie vond plaats aan de hand van respectievelijk de ‘Objective structured assessment of technical skills’(OSATS)-lijst en ‘motion analysis parameters’ (MAP’s), gemeten met het ‘Training in endoscopy’-registratiesysteem. Het zelfvertrouwen van deelnemers in verschillende laparoscopische vaardigheden werd gemeten met een visueel-analoge schaal.

Resultaten

Aan het einde van de 1e cursusdag waren de gemiddelde OSATS-scores voor open en laparoscopisch knopen significant hoger dan voor aanvang van de cursus. Na 6 weken autonome training waren deze scores onveranderd. Ook de rechterhand-MAP’s waren onveranderd na deze trainingsperiode. Het zelfvertrouwen van deelnemers in het leggen van een open of laparoscopische knoop nam significant toe gedurende de hele cursus, evenals het vertrouwen in het leggen van een open of een laparoscopische darmnaad.

Conclusie

Niet-patiëntgebonden vaardigheidsonderwijs lijkt een efficiënte methode om in een relatief korte periode enkele basale laparoscopische vaardigheden te verbeteren. Regelmatige oefening, voldoende evaluatie- en feedbackmomenten en toetsing van de vaardigheden zijn hierbij essentieel.

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Heelkunde: L.B. van Rijssen, student-onderzoeker; drs. P.J. van Empel, arts-onderzoeker; prof.dr. H.J. Bonjer, prof.dr. M.A. Cuesta en dr. W.J.H.J. Meijerink, chirurgen.

Afd. Gynaecologie en Obstetrie: dr. J.A. Huirne, gynaecoloog.

Contact L.B. van Rijssen (l.b.vanrijssen@gmail.com)

Verantwoording

Ron P.M. de Hoon droeg bij aan de ASC en Mathilde G. Verdam hielp met de statistische analyses.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 17 november 2011

Auteur Belangenverstrengeling
L. Bengt van Rijssen ICMJE-formulier
Pieter J. van Empel ICMJE-formulier
Judith A. Huirne ICMJE-formulier
H. Jaap Bonjer ICMJE-formulier
Miguel A. Cuesta ICMJE-formulier
W.J.H. Jeroen Meijerink ICMJE-formulier
Van knopenlegger tot volleerd laparoscopisch chirurg
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties