Van knopenlegger tot volleerd laparoscopisch chirurg

Opinie
Jean-Pierre E.N. Pierie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4845

Laparoscopisch en endoscopisch opereren moet geleerd worden. Hoe assistenten die vaardigheden moeten leren, is echter nog niet zo duidelijk. In een helder onderzoek hebben Bengt van Rijssen en auteurs de waarde van laparoscopisch vaardigheidsonderwijs neergezet, zoals beschreven in hun artikel elders in het Tijdschrift.1 Hun studie gaat over een klein deel van de vaardigheden: het leggen van knopen. Dit is een essentiële vaardigheid, maar een chirurg moet meer vaardigheden bezitten.

Om een goede laparoscopisch of endoscopisch chirurg te worden is een complete, gestructureerde leergang dan ook onontbeerlijk. Idealiter zou een dergelijke leergang het hele leertraject bevatten: van simulatievaardigheidsonderwijs, gevolgd door een meer proceduregerichte training in het ‘skills lab’, tot een klinische fase met ‘side-by-side training’. Tijdens deze laatste fase kan de aios zich stap voor stap verschillende operatieve procedures eigen maken in aanwezigheid van een meer ervaren chirurg. Naar mijn idee zou daarna nog een registratie van de…

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Chirurgie, Leeuwarden.

Contact Prof.dr. J.P.E.N. Pierie, chirurg (tevens: UMCG Post Graduate School of Medicine, Groningen) (j.pierie@znb.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 4 mei 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Jean-Pierre E.N. Pierie ICMJE-formulier
Simulatieonderwijs in minimaal-invasieve chirurgie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties