Physician assistant versus aios op de preoperatieve poli Anesthesiologie

Taakverschuiving en kwaliteit van zorg in de praktijk

Onderzoek
Reinier C. Tromp Meesters
Aggie M. Hettinga
Geert van den Brink
Cornelis T. Postma
Gertjan Scheffer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5518
Abstract

Samenvatting

Doel

Vergelijking van de klinische vaardigheden van artsen in opleiding tot anesthesioloog (tweedejaars-aios) en physician assistants (PA) met betrekking tot de werkzaamheden op de preoperatieve polikliniek Anesthesiologie.

Opzet

Vergelijkend kwalitatief observationeel onderzoek.

Methode

Beide studiegroepen werden vergeleken met behulp van 5 toetsstations in de vorm van 5 verschillende casussen van wisselende complexiteit met gestandaardiseerde patiënten. Voor elke casus werden de resultaten van de PA’s en aiossen beoordeeld door de patiënten en 2 anesthesiologen, volgens een kwantitatief scoringssysteem op 4 klinische vaardigheden relevant voor de preoperatieve polikliniek Anesthesiologie. De vaardigheden waren anamnese, lichamelijk onderzoek, communicatie en verslaglegging. Per station werd een score berekend per te onderzoeken vaardigheid. De scores van de groepen werden vervolgens vergeleken.

Resultaten

9 PA’s en 11 aiossen deden de stationstoets. Er bleken geen significante verschillen aantoonbaar tussen de 2 groepen deelnemers.

Conclusie

In het hier beschreven onderzoek in de setting van een preoperatieve polikliniek Anesthesiologie werd er geen verschil gevonden in de klinische vaardigheden tussen PA’s en tweedejaars-aiossen anesthesiologie.

Auteursinformatie

Diakonessenhuis, afd. Anesthesiologie, Utrecht.

Drs. R.C. Tromp Meesters, anesthesioloog.

UMC St Radboud, Nijmegen.

Instituut voor Wetenschappelijk Onderwijs en Opleidingen: dr. A.M. Hettinga, huisarts-onderzoeker.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. C.T. Postma, internist.

Afd. Anesthesiologie:prof.dr. G. Scheffer, anesthesioloog.

Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Masteropleiding Physician Assistant, Nijmegen.

Drs. G. van den Brink, gezondheidswetenschapper.

Contact drs. R.C. Tromp Meesters (rtromp@diakhuis.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 23 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Reinier C. Tromp Meesters ICMJE-formulier
Aggie M. Hettinga ICMJE-formulier
Geert van den Brink ICMJE-formulier
Cornelis T. Postma ICMJE-formulier
Gertjan Scheffer ICMJE-formulier
Simulatie bij het toetsen van competenties
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties