Een instrument voor de evaluatie van opleiderskwaliteiten van stafleden

Perspectief
M.J.M.H. Lombarts
M.J.L. Bucx
I. Rupp
P.J. Keijzers
S.I.M. Kokke
W. Schlack
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2004-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Ontwikkelen en testen van een vragenlijst waarmee aiossen de stafleden Anesthesiologie kunnen beoordelen op hun opleiderskwaliteiten.

Opzet

Vragenlijst.

Methoden

De ‘Stanford faculty development program 26’-vragenlijst werd als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling van het evaluatieformulier. De werkgroep stelde een conceptevaluatieformulier op bestaande uit 6 opleidingsdomeinen en 26 items. In separate bijeenkomsten van stafleden en aiossen werd de vragenlijst becommentarieerd en vervolgens aangepast. Het formulier werd elektronisch beschikbaar gemaakt en was alleen toegankelijk voor aiossen. De deelname aan de evaluatie was vrijwillig, vertrouwelijk en anoniem. De groepsresultaten werden plenair gepresenteerd. Stafleden kregen de eigen scores per interne post vertrouwelijk toegestuurd.

Resultaten

21 aiossen evalueerden 39 stafleden. In totaal werden 423 evaluatieformulieren ingevuld. Factoranalyse leidde tot reductie en hergroepering van de opleidingsdomeinen in het evaluatieformulier. De constructvaliditeit van de domeinen was groot (cronbach-α ≥ 0,86). De opleiderskwaliteiten van de stafleden Anesthesiologie werden overwegend positief beoordeeld. ‘Communicatie over leerdoelen’ was het laagst scorende opleidingsdomein (gemiddeld 3,41); ‘bejegening’ behaalde de hoogste score (gemiddeld 4,07). Het geslacht van de aiossen was niet van invloed op de beoordeling van stafleden. Jongere aiossen (in termen van opleidingsjaar) beoordeelden opleiders op bijna alle opleidingsdomeinen iets positiever dan hun ouderejaars collega’s.

Conclusie

Een bruikbaar en betrouwbaar formulier voor de evaluatie van opleiders door aiossen is thans beschikbaar.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2004-8

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Huispost J2-211, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Afd. Sociale Geneeskunde: mw.dr.M.J.M.H.Lombarts (tevens: adviseur kwaliteitsbeleid medisch specialisten) en mw.dr.I.Rupp, wetenschappelijk onderzoekers.

Afd. Anesthesiologie: hr.dr.M.J.L.Bucx, hr.P.J.Keijzers, mw.S.I.M.Kokke en hr.prof.dr.W.Schlack, anesthesiologen.

Contact mw.dr.M.J.M.H.Lombarts (k.lombarts@hetnet.nl)

Ook interessant

Reacties