De eerste ervaringen met selectie voor de artsopleiding

Perspectief
Th.J. ten Cate
H.L. Hendrix
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1364-8
Abstract

Samenvatting

Sinds 2000 biedt de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek de mogelijkheid studenten voor numerus-fixusopleidingen te selecteren. Aan de universiteiten te Leiden en Utrecht werd in 2000 10 van de instromende kandidaten via verschillende facultaire selectieprocedures toegelaten. In Leiden konden schoolverlaters met een extra breed en gevarieerd vakkenpakket deelnemen aan een 10-daagse zomercursus. Daar kregen de 54 deelnemers medisch onderwijs en na toetsing werden zij geplaatst op een rangordelijst; 24 werden toegelaten tot de studie. In Utrecht konden kandidaten met een afgeronde opleiding in het hoger onderwijs deelnemen aan een selectiedag. Daar werden de 53 gegadigden op basis van een sollicitatieformulier, een gesprek en een vragenlijst gerangschikt; 24 werden toegelaten tot de studie. In beide faculteiten is de procedure naar tevredenheid verlopen. Verantwoorde conclusies over het effect van de selectie kunnen echter nog niet worden getrokken.

Auteursinformatie

Onderwijsinstituut Universitair Medisch Centrum Utrecht, Postbus 85.060, 3508 AB Utrecht.

Prof.dr.Th.J.ten Cate, medisch onderwijskundige.

Leids Universitair Medisch Centrum, Dienst Onderwijs- en Studentenzaken, Leiden.

H.L.Hendrix, bedrijfskundige.

Contact prof.dr.Th.J.ten Cate (t.j.tencate@med.uu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties