Betere dokters door selectie van studenten aan de poort

Commentaar
20-05-2009
Jan C.C. Borleffs, Jan B.M. Kuks en Janke Cohen-Schotanus

 

Selectie mag

Voor de studie geneeskunde bestaan al jaren meer belangstellenden dan er opleidingsplaatsen zijn. Ruwweg is het aantal aspirant-studenten dat zich inschrijft voor geneeskunde ruim 2 keer zo groot als het aantal beschikbare plaatsen (numerus fixus) in de 8 universitair medische centra. Studenten met een gemiddeld eindexamencijfer > 8 zijn verzekerd van een plaats, voor anderen geldt de gewogen loting. Hoewel iedereen beaamt dat prestaties op de middelbare school geen maat zijn voor het uiteindelijk functioneren als dokter, is deze procedure tot nu toe – bij gebrek aan betergeaccepteerd. Bovendien paste het principe van selectie van studenten niet bij de tijdgeest van de afgelopen decennia.

Universiteiten hadden al wel langere tijd de mogelijkheid om een deel van de studenten via een zogenaamde decentrale selectieprocedure toe te laten. Maar bij gebrek aan een zinvolle procedure waarmee het uiteindelijk functioneren als goede dokter kon worden voorspeld, heeft men van ...