Een narratieve systematische review

Seksueel en psychisch welbevinden na vrouwelijke genitale verminking

Illustratie van een hart.
Bianca R. van Moorst
Simone das Dores
Rik H.W. van Lunsen
Ellen T.M. Laan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2196
Abstract

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) kan effecten hebben op lichamelijk, psychisch en seksueel gebied. Door de toenemende aantallen vluchtelingen uit landen waar VGV voorkomt, zijn deze gevolgen ook voor Nederland relevant.

Samenvatting

Doel

Analyse van literatuur over de gevolgen van vrouwelijke genitale verminking (VGV) op seksueel en psychisch welbevinden.

Opzet

Narratieve systematische review.

Methode

In maart 2016 zochten we naar relevante literatuur in de Cochrane Library, Embase, PubMed, PsycINFO en CINAHL. Inclusiecriteria waren studies: (a) bij vrouwen die VGV hadden ondergaan en een controlegroep met vrouwen zonder VGV; (b) die waren gepubliceerd vanaf 2010; (c) waarvan het artikel Nederlands-, Engels-, Frans- of Duitstalig was; en (d) waarin gebruik werd gemaakt van seksuologische of psychologische vragenlijsten of beide.

Resultaten

We includeerden 14 studies uit Afrikaanse, Arabische of Europese landen. In 3 studies werd het psychisch welbevinden onderzocht, in 5 studies het seksueel welbevinden en in 6 studies beide. Vrouwen met VGV rapporteerden meer posttraumatische stressklachten, angst en depressie. VGV had negatieve effecten op het zelfvertrouwen, de kwaliteit van leven en huwelijkssatisfactie. Vrouwen met VGV waren minder tevreden over hun seksuele leven. Ze rapporteerden minder seksueel verlangen, minder opwinding en lubricatie, minder orgasmes en vaker dyspareunie.

Conclusie

Vrouwen die genitaal besneden zijn, hebben een verhoogd risico op verminderd psychisch en seksueel welbevinden.

Auteursinformatie

OLVG, afd. Psychiatrie en Medische Psychologie Amsterdam: drs. B.R. van Moorst, klinisch psycholoog en seksuoloog NVVS; drs. S. das Dores, klinisch psycholoog. Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam, afd. Seksuologie en Psychosomatische Gynaecologie, Amsterdam: dr. R.H.W. van Lunsen, arts en seksuoloog NVVS; prof.dr. E.T.M. Laan, gz-psycholoog en seksuoloog NVVS.

Contact B.R. van Moorst (b.moorst@olvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Bianca R. van Moorst ICMJE-formulier
Simone das Dores ICMJE-formulier
Rik H.W. van Lunsen ICMJE-formulier
Ellen T.M. Laan ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties