Van DSM-IV-TR naar DSM-5

Veranderde classificatie van seksuele disfuncties

Perspectief
Jacques J.D.M. van Lankveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2750
Abstract

Samenvatting

Sinds 2013 is DSM-5 beschikbaar, de huidige versie van het veelgebruikte classificatiesysteem voor psychische stoornissen. De classificaties van de seksuele disfuncties hierin hebben een aantal wijzigingen ondergaan ten opzicht van DSM-IV-TR. In dit artikel komen een aantal van deze wijzigingen aan de orde. Wat zijn de wijzigingen in de beschikbare classificaties en de diagnostische criteria, en hoe weerspiegelen zij de evoluerende visie in wetenschap en samenleving op de aard en etiologie van seksueel functioneren en seksuele disfuncties? Tot slot worden enkele implicaties hiervan voor het epidemiologisch onderzoek en de klinische diagnostiek besproken.

Auteursinformatie

Open Universiteit, Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen, Heerlen: prof.dr. J.D.M. van Lankveld, GZ-psycholoog, psychotherapeut en seksuoloog NVVS.

Contact J.D.M. van Lankveld (jacques.vanlankveld@ou.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jacques J.D.M. van Lankveld ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties