Verhalen uit een huisartsenpraktijk

Seksualiteit en interculturele communicatie

Perspectief
Marianne K. Dees
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2685
Abstract

Samenvatting

Verschillen in etnische achtergrond, cultuur, religie en taal kunnen de arts-patiëntcommunicatie over seksualiteit belemmeren. Tegelijkertijd vinden de meeste mensen, ongeacht hun leeftijd, gender en culturele achtergrond, seksualiteit een essentieel onderdeel van hun leven. Seksuele problemen hebben een negatief effect op de ervaren gezondheid. Veel artsen denken dat patiënten met een niet-westerse migratieachtergrond niet over seksualiteit willen praten en brengen daarom dit onderwerp – ten onrechte – niet ter sprake. Met verhalen uit de dagelijkse praktijk wil ik u laten zien dat bescheidenheid, belangstelling, respect, veiligheid en passende informatie het startpunt zijn voor professionele communicatie over seksualiteit. Dit geldt ook voor patiënten met niet-westerse etnische, culturele en religieuze achtergronden.

Auteursinformatie

Huisartsenpraktijk De Schakel, Nijmegen: dr. M.K. Dees, huisarts.

Contact M.K. Dees (marianne.dees@inter.nl.net)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marianne K. Dees ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties