Waarnemingsstoornissen bij een Turkse vrouw: hallucinaties of pseudohallucinaties?

Klinische praktijk
R. van der Zwaard
R.A.M. Feijen
L.F.M. van der Post
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:729-32
Abstract

Dames en Heren,

Het horen van stemmen, het zien van verschijningen en de ervaring betast te worden, terwijl een prikkel daarvoor in de buitenwereld ontbreekt, is een veelvoorkomende klacht, die zowel optreedt bij patiënten uit westerse culturen als bij patiënten die oorspronkelijk afkomstig zijn uit niet-westerse samenlevingen.1 Hoewel al lang bekend is dat veel hallucinaties in de algemene populatie geen psychotische oorsprong hebben, maar meer vanuit dissociatie, herbelevingen, rouw of persoonlijkheidsproblemen voortkomen,2 3 is het bij met name patiënten die afkomstig zijn uit islamitische landen voor Nederlandse (huis)artsen vaak niet duidelijk hoe genoemde hallucinaties geïnterpreteerd moeten worden. Bij gebrek aan een duidelijk verklaringsmodel worden langdurig bestaande hallucinaties regelmatig als psychotisch symptoom beschouwd en dienovereenkomstig (medicamenteus) behandeld. Vaak kunnen de symptomen echter gezien worden als cultuurgebonden uitingen van psychosociale stress en treden ze samen op met onverklaarde lichamelijke klachten. Medicatie speelt slechts een bescheiden rol bij de behandeling van…

Auteursinformatie

Mentrum, voorheen RIAGG Centrum/Oud West, Amsterdam.

R.van der Zwaard (thans: Rijngeest Groep, Noordwijk), R.A.M.Feijen en L.F.M.van der Post, psychiaters.

Contact R.van der Zwaard, Rijngeest Groep, Langevelderlaan 1, 2204 BA Noordwijk

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties