Depressie bij allochtonen in de spreekkamer

Klinische praktijk
Wim Veling
Marc B.J. Blom
H. Wijbrand Hoek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5606
Abstract

Dames en Heren,

Artsen vinden de diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen bij niet-westerse allochtonen vaak moeilijk. Allochtone patiënten kunnen hun klachten op een heel andere manier beleven en beschrijven dan autochtone Nederlandse patiënten. Taal vormt vaak een probleem en stereotiepe ideeën over andere bevolkingsgroepen kunnen voor misverstanden zorgen. Daarnaast komen de wederzijdse verwachtingen over de rol van patiënt en van hulpverlener niet altijd overeen. In deze klinische les presenteren wij 3 niet-westerse allochtone patiënten met depressieve symptomen.

Patiënt A, een 43-jarige vrouw van Hindoestaans-Surinaamse afkomst, heeft al langere tijd een depressie. Omdat een voorgeschreven SSRI niet werkzaam was, verwijst de huisarts haar voor verdere behandeling naar een polikliniek voor depressie. Naast klachten die samenhangen met depressie, zoals persisterende somberheid, interesseverlies, concentratieproblemen, slecht slapen en eetlustverlies, heeft ze ook andere klachten. Zo heeft ze ‘s nachts vaak last van nachtmerries. Als ze wakker schrikt, ziet ze een grote, zwarte…

Auteursinformatie

Parnassia, Den Haag.

Centrum Eerste Psychose: dr. W. Veling, psychiater (tevens: Dijk en Duin, Castricum; en Universiteit Maastricht, afd. Psychiatrie en Neuropsychologie).

Afd. Opleiding Psychiatrie Parnassia Groep: prof.dr. H.W. Hoek, psychiater en epidemioloog (tevens: i-psy, Utrecht; UMCG, Groningen; en Columbia University, New York, VS).

PsyQ, Den Haag.

Dr. M.B.J. Blom, psychiater.

Contact dr. W. Veling (w.veling@parnassia.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5606; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 28 november 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Wim Veling ICMJE-formulier
Marc B.J. Blom ICMJE-formulier
H. Wijbrand Hoek ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties