Screening verlaagt sterfte aan hart-vaatziekten niet

#1 Proefopname proefopname proefopname
Erna van Balen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5256

Screenen op hart- en vaatziekten leidt na 5 jaar niet tot een lagere sterfte. Dat concludeerden Deense onderzoekers onlangs in The New England Journal of Medicine. Ook om andere redenen is het invoeren van een uitgebreide screening op hart- en vaatziekten niet zinnig, zeggen epidemiologen.

Naar schatting 25-75% van beroertes en cardiale events zou te voorkomen moeten zijn met vroege opsporing. Om te bepalen of screening daaraan kon bijdragen, randomiseerden de onderzoekers 46.611 Deense mannen van 65-74 jaar naar screening (n =16.736) of geen screening (n = 29.790) op hart- en vaatziekten (onder andere atriumfibrilleren…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health

Gerelateerde artikelen

Reacties