Ban in plaats daarvan het roken uit

Bevolkingsonderzoek naar longkanker is niet het juiste antwoord

Een rij stopborden
Leo G.M. van Rossum
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7775
Abstract

Samenvatting

De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over longkankerscreening. De doelgroep van rokers mag bij invoering weinig gezondheidswinst verwachten: jaarlijks een afname van circa 90 van de ruim 8000 sterfgevallen aan longkanker door roken. Deze 90 personen hebben bovendien een grote kans dat zij vroegtijdig aan andere gevolgen van roken overlijden. Longkankerscreening doet schade aan de gescreende populatie en belast ook onze samenleving en zorgverleners. Hoe kunnen we de gevolgen van roken dan een halt toeroepen? Het uitbannen van roken is het enige antwoord. Dat geeft positieve gezondheidseffecten die veel meer omvatten dan afname van longkanker. Dat voorkómt over enkele decennia jaarlijks het overlijden van ruim 8000 mensen aan longkanker, en daarbovenop het overlijden van meer dan 10.000 mensen aan andere gevolgen van roken.

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, cluster Kwaliteit, beleid en implementatie, Utrecht: dr. L.G.M. van Rossum, epidemioloog.

Contact L.G.M. van Rossum (l.vanrossum@nhg.org)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Leo G.M. van Rossum ICMJE-formulier
Leo van Rossum
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie
Huisartsgeneeskunde
Public Health
Dit artikel wordt besproken in#20 Hoezo longkankerscreening?

Ook interessant

Reacties