Screening op dragerschap van het fragiele-X-syndroom; ethische verkenning

Klinische praktijk
A. de Jong
G. de Wert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:611-5
Abstract

Samenvatting

- Een grootschalig aanbod van screening op dragerschap van het fragiele-X-syndroom is voorbarig. Vooral de slechts beperkte mogelijkheden om, in de algemene populatie, dragerschap (van een instabiele premutatie) trefzeker aan te tonen brengen ethische dilemma's met zich mee.

- Er is ook onvoldoende bekend over de mogelijke psychologische gevolgen hiervan.

- Een pilotstudie kan alleen worden begonnen als aannemelijk is dat populatiescreening een duidelijke meerwaarde heeft ten opzichte van cascadescreening, en als aan het proportionaliteitsvereiste is voldaan.

- In dat geval heeft een preconceptioneel aanbod de voorkeur boven prenatale screening.

- Een procesmatige manier van informatie verstrekken sluit het meest aan bij het besluitvormingstraject dat mogelijk volgt na deelname aan screening op dragerschap van het fragiele-X-syndroom.

- Nader onderzoek naar de ethiek van cascadescreening is wenselijk. Deze screening kan eventueel complementair aan populatiescreening plaatsvinden.

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, Instituut voor Gezondheidsethiek, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Mw.mr.drs.A.de Jong, jurist-ethicus; dr.G.de Wert, ethicus.

Contact dr.G.de Wert (g.dewert@ige.unimaas.nl)

Ook interessant

Reacties