Screening: beleid na incomplete coloscopie kan beter

Opinie
Marco C.J.M. Becx
Abdul Al-Toma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7195
Abstract

Samenvatting

In januari 2014 startte het bevolkingsonderzoek naar darmkanker in Nederland, waarbij asymptomatische personen in bepaalde leeftijdscategorieën gescreend worden. Mensen met bloedresten in de ontlasting ondergaan vervolgens een coloscopie om de oorzaak van het bloedverlies op te sporen.1 Als de endoscopist daarbij niet volledig het caecum kan bereiken en inspecteren is de coloscopie incompleet. Dan wordt, volgens de huidige regeling, een CT-colografie (CTC) aangeboden om alsnog de gehele dikke darm af te beelden. Maar: is het logisch om als vervolgprocedure na een incomplete coloscopie te kiezen voor CTC, zonder mogelijkheden om weefsel weg te halen, terwijl er een effectief alternatief bestaat dat deze mogelijkheid wel kent? En wat te doen als de CTC afwijkingen laat zien?

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Maag-Darm-Leverziekten, Nieuwegein.

Drs. M.C.J.M. Becx en dr. A. Al-Toma, mdl-artsen.

Contact Drs. M.C.J.M. Becx (m.becx@antoniusziekenhuis.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 15 januari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Marco C.J.M. Becx ICMJE-formulier
Abdul Al-Toma ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties