Screenen van zwangeren op hypothyreoïdie: vooralsnog alleen in hoogrisicogroepen

Opinie
E. Fliers
W.M. Wiersinga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1159-61
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1153, 1156 en 1162.

Tussen 1964 en 1976 werden tien artikelen gepubliceerd die lieten zien dat bij ongeveer 3 van alle zwangere vrouwen een verlaagde serumconcentratie thyroxine (T4) (hypothyroxinemie) voorkomt.1 Follow-up van de kinderen die uit deze moeders werden geboren tot 7-jarige leeftijd gaf aan dat onbehandelde hypothyroxinemie samenhing met een verlaagde neuropsychologische ontwikkeling en een gemiddeld vijf punten lager intelligentiequotiënt (IQ) vergeleken met kinderen uit euthyroxinemische moeders. Volgens de auteurs van deze artikelen werden de resultaten en mogelijke implicaties destijds met argwaan ontvangen vanwege het toen geldende dogma dat schildklierhormoon de placenta niet kan passeren. Bovendien was er kritiek op de gevonden serumthyroxineconcentraties, omdat deze gemeten waren met minder betrouwbare assays, dat wil zeggen vóór het beschikbaar komen van een radio-immunologische bepaling van T4. Toch zijn de genoemde bevindingen in essentie bevestigd door later onderzoek.

In…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Endocrinologie en Metabolisme, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Dr.E.Fliers en prof.dr.W.M.Wiersinga, internisten-endocrinologen.

Contact dr.E.Fliers (e.fliers@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties