Zwangerschap(swens) bij hyper- en hypothyreoïdie

Klinische praktijk
E.P.M. Corssmit
W.M. Wiersinga
K. Boer
M.F. Prummel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:727-31
Abstract

Samenvatting

- Zwangerschap gaat gepaard met veranderingen in de schildklierfunctie: ten gevolge van de toename van thyroxinebindend globuline en het schildklierstimulerende humaan choriongonadotrofine (hCG) stijgen de concentraties totaal thyroxine (T4) en totaal trijodothyronine (T3) in het eerste trimester van de zwangerschap. Het vrij T4 daalt licht in de laatste fase van de zwangerschap.

- De ziekte van Graves is de voornaamste oorzaak van hyperthyreoïdie tijdens de zwangerschap. Hoewel bij een reeds bekende ziekte van Graves definitieve therapie te overwegen valt, is medicamenteuze behandeling, evenals bij een tijdens de zwangerschap ontdekte ziekte van Graves, een goede keus.

- De medicamenteuze behandeling van hyperthyreoïdie bestaat uit monotherapie met thyreostatica, waarbij het aan te bevelen is de dosis af te stemmen op een concentratie van vrij T4 in het hoog-normale en van thyreoïdstimulerend hormoon (TSH) in het laag-normale gebied om de kans op foetale hypothyreoïdie zo laag mogelijk te houden.

- Transplacentaire passage van maternale TSH-receptorstimulerende antistoffen kan foetale hyperthyreoïdie veroorzaken. Een andere oorzaak van maternale hyperthyreoïdie is ‘voorbijgaande zwangerschapsthyreotoxicose’, hetgeen samenhangt met de verhoogde hCG-spiegels in het begin van de zwangerschap. Vrijwel steeds komt hierbij hyperemesis gravidarum voor.

- Hypothyreoïdie gedurende de zwangerschap leidt tot negatieve gevolgen voor de foetus. De hypothyreoïdie dient, indien bekend vóór de zwangerschap, vóór de conceptie gecorrigeerd te worden (streef-TSH: 1 mU/l). Indien hypothyreoïdie wordt ontdekt tijdens de zwangerschap, dient zo snel mogelijk met levothyroxinetoediening gestart te worden.

- Bij een bestaande hypothyreoïdie is vaak al tijdens het eerste trimester van de zwangerschap een verhoging van de levothyroxinedosis nodig met circa 25-50, mogelijk door een toegenomen behoefte. Een adequate serum-T4-concentratie is namelijk nodig voor de foetale hersenontwikkeling.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Endocrinologie en Metabolisme: mw.dr.E.P.M.Corssmit, internist; prof.dr.W.M.Wiersinga en dr.M.F.Prummel, internisten-endocrinologen.

Afd. Gynaecologie-Verloskunde: dr.K.Boer, gynaecoloog.

Contact mw.dr.E.P.M.Corssmit (e.p.corssmit@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties