Screen niet alle ouderen op cognitieve stoornissen

Opinie
Mattijs E. Numans
Annet W. Wind
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7334
Abstract

Het vroegtijdig identificeren van kwetsbare ouderen in de eerste lijn wordt landelijk op allerlei manieren gestimuleerd. Praktijkondersteuners en verpleegkundigen in de eerste lijn trekken eropuit met vragenlijsten. Cognitieve problemen vormen daarbij een belangrijk punt van aandacht. De uitkomsten van bijvoorbeeld de veelgebruikte ‘Mini-mental state examination’ (MMSE), een screeningsinstrument voor het vaststellen ven cognitieve problemen dat in 1975 werd samengesteld, kunnen direct in het huisartsendossier worden geregistreerd. De bedoeling hiervan is om zorg goed aan te laten sluiten bij de noden van de oudere zelf, zo mogelijk de kwaliteit van leven te verbeteren en vooral te voorkómen dat mensen op een onverwacht moment ontregeld raken. Het routinematig cognitief screenen van ouderen en daardoor het vroeg vaststellen van de diagnose ‘dementie’ zou bovendien goed zijn voor de oudere. Reclamespotjes op televisie propageren dit beleid: het levert de gewenste duidelijkheid voor betrokkenen en aanknopingspunten voor de begeleiding en vooral voor de behandeling die…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Public Health en Eerstelijns Geneeskunde, Leiden.

Prof.dr. M.E. Numans, huisarts; dr. A.W. Wind, kaderhuisarts ouderengeneeskunde.

Contact prof.dr. M.E. Numans (m.e.numans@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A7334; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 12 februari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Mattijs E. Numans ICMJE-formulier
Annet W. Wind ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Dementie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties