Behandeling van dementie

Klinische praktijk
Kim Blom
Geke A.H. van den Elsen
H.L. (Dineke) Koek
Joost B. Sanders
Henk C. Kruithof
Jurgen A.H.R. Claassen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1851
Abstract

Samenvatting

  • De therapeutische mogelijkheden bij patiënten met dementie zijn beperkt. Dit artikel geeft een overzicht van mogelijke interventies, zowel medicamenteus als niet-medicamenteus, voor de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie en mengvormen hiervan.
  • De opties voor medicamenteuze behandeling omvatten cholinesteraseremmers, memantine en experimentele medicatie. Cholinesteraseremmers worden alleen aanbevolen bij de ziekte van Alzheimer of de mengvorm, niet bij vasculaire dementie of lichte cognitieve beperkingen. Er is geen bewijs voor de effectiviteit van de andere medicamenteuze opties.
  • Interventies die gericht zijn tegen cardiovasculaire risicofactoren remmen de cognitieve achteruitgang niet.
  • Voor de effectiviteit van andere niet-medicamenteuze interventies, zoals geheugentraining en voedingssupplementen, is geen bewijs. Mogelijk heeft lichaamsbeweging een positief effect bij dementie, maar onderzoek hiernaar is nog gaande.
  • Veel mensen met dementie vertonen gedragsveranderingen of stemmingsstoornissen, zoals agitatie en depressie. Wij adviseren niet-medicamenteuze interventies als eerste stap om de last van dit gedrag voor de patiënt en de mantelzorgers te verminderen.
Auteursinformatie

UMC Utrecht, Utrecht.

Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde: drs. K. Blom, arts-onderzoeker (thans: specialist ouderengeneeskunde i.o., VOSON, Nijmegen).

Afd. Geriatrie dr. H.L. Koek, klinisch geriater en epidemioloog.

Rijnstate, afd. Geriatrie, Arnhem.

Dr. G.A.H. van den Elsen, aios klinische geriatrie.

Altrecht, afd. Geriatrie/Ouderenpsychiatrie, Utrecht.

Drs. J.B. Sanders, klinisch geriater.

Parnassia, afd. Geriatrie, Den Haag.

Drs. H.C. Kruithof, klinisch geriater.

Radboudumc, afd. Geriatrie en Donders Instituut, Nijmegen.

Dr. J.A.H.R. Claassen, klinisch geriater.

Contact dr. J.A.H.R. Claassen (jurgen.claassen@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Afgezien van Kim Blom maken alle auteurs deel uit van de Special Interest Group Dementie van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie. De patiënte in de casus is fictief.

Auteur Belangenverstrengeling
Kim Blom ICMJE-formulier
Geke A.H. van den Elsen ICMJE-formulier
H.L. (Dineke) Koek ICMJE-formulier
Joost B. Sanders ICMJE-formulier
Henk C. Kruithof ICMJE-formulier
Jurgen A.H.R. Claassen ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Dementie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties