Schommeling van het serumcholesterolgehalte bij één persoon: wat is de werkelijke waarde en wanneer is er sprake van een significante verandering?
Open

Onderzoek
04-08-1992
I.J.M. Hendriksen, P.D. Bezemer, G.J.M. Boerma en U. Zuiderveld

Auteursinformatie

Mw.drs.I.J.M.Hendriksen, gezondheidkundige, pa Singel 108, 1015 AD Amsterdam.
Vrije Universiteit, vakgroep Theorie der Geneeskunde, Epidemiologie en Biostatistiek, Amsterdam.
Dr.ir.P.D.Bezemer, statisticus.
Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Klinische Chemie, Rotterdam.
Dr.G.J.M.Boerma, klinisch chemicus.
Dr.U.Zuiderveld, huisarts, Amsterdam.
Correspondentieadres: mw.I.J.M.Hendriksen.