Consensus aangaande triglyceriden en 'high density'-lipoproteïne-cholesterol in de Verenigde Staten

Opinie
J.A. Gevers Leuven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1891-3

Een verhoogd cholesterolgehalte van het bloed is een risicofactor voor vroegtijdige kransslagadervernauwing. De Consensus Cholesterol 1987 en de herziening daarvan in 1991 gaven beleidslijnen voor opsporing, afkappunten, verder onderzoek, interventie et cetera.12 Dit beleid is goeddeels ook in de rapporten van de Ziekenfondsraad en de Gezondheidsraad en in de standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap terug te vinden. Hierin spelen hypertriglyceridemie (HTG) en een lage plasmaconcentratie van ‘high density’-lipoproteïne (HDL)-cholesterol (‘laag HDL’) een ondergeschikte rol. Het Amerikaanse Committee on the Evaluation of Hypertriglyceridemia as a Vascular Risk Factor noemde HTG in 1991 echter wel een belangrijke risicofactor, mits in aanwezigheid van een hoge ‘low density’-lipoproteïne (LDL)-cholesterolconcentratie en een lage concentratie HDL-cholesterol.3

Indien wij HTG en laag HDL zouden inpassen in ons beleid, zou de praktijk veel ingewikkelder, duurder en onzekerder worden dan nu het geval is. Onzekerder, omdat de standaardisatie van de laboratoria voor de betreffende bepalingen…

Auteursinformatie

Instituut voor Verouderings- en Vaatziekten Onderzoek TNO, Gaubius Laboratorium, Postbus 430, 2300 AK Leiden.

Dr.J.A.Gevers Leuven.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties