Vergroot risico van hart- en vaatziekten bij Urker vissers

Onderzoek
M.J. Heetveld
W. de Visser
D.P. Veerman
H.J.G. Bilo
G.A. van Montfrans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1251-5
Abstract

Samenvatting

Om het idee dat bij artsen leeft dat de leefwijze van Urker Noordzeevissers ongezond is te objectiveren, bepaalden wij de prevalentie van vijf belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten: hypertensie, hypercholesterolemie, roken, overgewicht en diabetes mellitus. Voor de metingen van bloeddruk, cholesterolgehalte en glucosegehalte werd gebruik gemaakt van het Primetest-apparaat, zodat dit onderzoek tevens de gelegenheid bood dit onlangs ontwikkelde kleine analyseapparaat te evalueren.

Van 646 op het wijkcentrum te Urk, Flevoland, uitgenodigde personen werden 384 (59) vissers op aselecte wijze onderzocht met de Primetest, die een elektronische bloeddrukmeter bevat, en colorimetrisch totaal-cholesterol- en glucosegehalte bepaalt. Er werden 87 laboratoriumbepalingen (met medebepaling van HDL-cholesterol en triglyceriden) gebruikt toen totaal-cholesterolbepalingen van Primetest onvoldoende betrouwbaar bleken. Tevens werd de mannelijke sterfte aan hart-en vaatziekten in Urk vergeleken met de sterfte in geheel Nederland,

De hypertensieprevalentie (gebaseerd op de laatste van 6 metingen) kwam overeen met die van het nabije Lelystad, respectievelijk 6 en 8. De gemiddelde ratio totaal-cholesterolgehalte: HDL-cholesterolgehalte was niet hoger dan die uit recente gegevens elders in Nederland verkregen. Van de vissers had 50 een verhoogd risico (ratio > 4,5). Van hen had 18 een hypertriglyceridemie (≥ 2,3 mmoll). Zij rookten veel (58) en 60 had matig tot extreem overgewicht (Quetelet-index ≥ 26 kgm²). Diabetes mellitus had 2, overeenkomstig met de prevalentie in geheel Nederland. De mannelijke sterfte aan hart- en vaatziekten in Urk absoluut en proportioneel verschilde niet met die van geheel Nederland.

Conclusie: 2 van de 5 risicofactoren hadden bij Urker vissers een hoge prevalentie vergeleken met andere Nederlandse cijfers.

Bloeddrukmeting en glucosebepaling met de Primetest is eenvoudig en betrouwbaar. Om technnische redenen was een voldoende betrouwbare cholesterolbepaling (nog) niet mogelijk.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

M.J.Heetveld, student geneeskunde.

Afd. Interne Geneeskunde: D.P.Veerman, assistent-geneeskundige; dr.G.A.van Montfrans, internist.

W.de Visser, huisarts te Urk.

Academisch Ziekenhuis St.Radboud, afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen.

H.J.G.Bilo, internist.

Contact dr.G.A.van Montfrans

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties